Mjösjön

2024 ÄR DET 40 ÅR SEDAN VI BÖRJADE MED FÖRVALTNING AV MJÖSJÖN. 

Det kommer att firas med olika aktiviteter under året.

FISKEKORT SÄLJES HOS: OKQ8 CARLSLID, BLIXT SPORT, SMULTRONSTÄLLET. Kostar 200 kr/ Dygn

Allt isfiske sker på egen risk. Max 3 fiskar/person och dygn.

OBS! Rapportera era fångster här nedan i fångstrapport eller i lådan vid parkeringen för beräkning av nya utsättningar.

Vägen till Mjösjön. KÖR SAKTA!

OBS! Inga dygnsfiskekort säljs digitalt på iFiske.se utan endast av försäljare nedan eller av kansliet SFK BlåKnuten.

Bli medlem och du ges då bl.a. möjlighet att köpa årskort för Mjösjön, Yttertavle.


Fångstrapport

 
 
 
 
 
 
 

Mjösjön Yttertavle, BlåKnutens klubbvatten sedan 1984


Mjösjön ligger vid Yttertavle ca 1 mil öster om Umeå, en sjö på ca 9 ha. Där planteras fisk för ca 55 000 kr årligen, för det mesta regnbåge. Antalet fiskedygn är ca 3000/år. Ett begränsat antal fiskekort per dygn säljs till icke medlemmar. 

Inför vinterfisket planteras alltid regnbåge för att ge ett bra isfiske och då gäller fiskeförbud till dess isen lägger.

Det råder förbud mot fiske med Power bait och andra syntetiska doftbeten.

Fiskekorts priser per dygn

1/5 - 31/8 200 kr/dygn

1/9 - 30/4 100 kr/dygn

OBS! Inga årskort säljes till icke medlemmar.

Medlemspriser 2024

Årskort medlem, kalenderår: 450 kr

Familj: Huvudmedlem 450 kr

Övriga familjemedlemar och juniorer: Fritt

Familjemedlem över 18 år gratis förutsatt att huvudmedlemmen löst årskort

Juniorer ingen avgift. Kort skall i båda fallen beställas av kansliet.

Kortförsäljare (dygnskort)

Kansliet Blåknuten tisdag kvällar (18.30 - 20.00)

Blixt sport

OKQ8 Carlslid

Smultronstället (Holmsjön) Öppet under säsong 1/5  - 15/10

Bestämmelser Mjösjön Yttertavle

 • Endast ett giltigt fiskekort per fiskare och dygn är tillåtet
 • Fiskekort är personligt och ska bäras väl synligt
 • Fiske får endast bedrivas från land och is (vinterfiske)
 • Endast ett spö per fiskare
 • Power bait och andra syntetiska doftbeten är FÖRBJUDNA
 • Minimått ädelfisk 25 cm, mindre fisk återutsänts till vattnet
 • Max tre ädelfiskar per kortinnehavare och dygn
 • Flytrings- och båtfiske är förbjudet
 • Överträdelse mot ovan nämnda bestämmelser beivras samt namnet på ertappade kommer att publiceras offentligt
 • Övrigt: Lämna fångstrapport i lådan vid anslagstavlan och beträd ej sommarstugetomterna eller deras vägar, använd anvisade stigar.
 • KÖR SAKTA PÅ VÄG UT TILL SJÖN